Δείκτες στο αρθροπλαστικη ωμου Πρέπει να γνωρίζετε

Δείκτες στο αρθροπλαστικη ωμου Πρέπει να γνωρίζετε

Δείκτες στο αρθροπλαστικη ωμου Πρέπει να γνωρίζετε

Blog Article

Κορυφαία πέντε τελευταία αρθροπλαστικη ωμου Urban News


Η χειρουργική επέµβαση πραγµατοποιείται µε γενική αναισθησία και διαρκεί περίπου 1-1 ½ ώρα Συµπληρωµατική περιφερική αναισθησία του άκρου (νευρικός αποκλεισµός – νευρικό Block) ουσιαστικά εξαλείφει τον άµεσο µετεγχειρητικό πόνο Η παραµονή στην κλινική είναι απαραίτητη συνήθως για 2-3 ηµέρες Μετάγγιση αίµατος συνήθως δεν απαιτείται Παρά το γεγονός ότι είναι µια ιδιαίτερου τύπου αρθροπλαστική, η φυσικοθεραπευτική αποκάσταση είναι ευκολότερη και γρήγορη (από την πρώτη ηµέρα).


Μάλιστα, σύµφωνα µε τις νέες τεχνικές τοποθέτησης και σχεδιασµού, θέλουµε να ξεπεράσουµε τα 20 έτη (αρθροπλαστικη ωμου). Ο κάθε ασθενής αποτελεί µια ειδική περίπτωση. Ο τρισδιάστατος προεγχειρητικός σχεδιασµός και η αξιολόγηση των αλλοιώσεων της άρθρωσης του ώµου είναι πλέον απαραίτητα προεγχειρητικά βήµατα Έχουµε τη δυνατότητα να «πραγµατοποιήσουµε» το χειρουργείο του ασθενούς στον υπολογιστή πριν από την αληθή χειρουργική επέµβαση Χρησιµοποιώντας νέους συνδυασµούς υλικών και τεχνικών µπορούµε να σχεδιάσουµε προεγχειρητικά και να διορθώσουµε κάθε οστική παραµόρφωση στην περιοχή Η οµάδα µας έχει αναπτύξει µια νέα µέθοδο σχεδιασµού και αξιολόγησης της βέλτιστης τοποθέτησης της ανάστροφης αρθροπλαστικής του ώµου.


Boutsiadis A, Lenoir H, Denard PJ, Panisset JC, Brossard P, Delsol P, Guichard F, Barth J. αρθροπλαστικη ωμου. J. Shoulder Elbow Surg 2018; Mar 27. Αχιλλέας Μπουτσιάδης, ΜD, Ph. DΧειρουργός, Ώμου και Γόνατος,Επιστημονικός Συνεργάτης Βιοκλινικής ΑθηνώνΣυνεργάτης Έρευνας Centre Osteo-Articulaire des Cedres Grenoble, France,Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ώμου (SECEC) .


Η ολική αρθροπλαστική ώμου είναι η οριστική θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας του ώμου. Πρόκειται για χειρουργική τεχνική κατά την οποία, αντικαθιστούμε τα φθαρμένα τμήματα της άρθρωσης με μεταλλικές προθέσεις (εμφυτεύματα). Η ολική αρθροπλαστική ώμου (και πιο σωστά, η ανατομική ολική αρθροπλαστική ώμου) αποτελεί τη χειρουργική λύση για την οστεοαρθρίτιδα της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης, την αρθρίτιδα δηλαδή που αναπτύσσεται μεταξύ της ωμογλήνης και της κεφαλής του βραχιονίου.


Κορυφαία αρθροπλαστικη ωμου μυστικά
Με τις δύο αυτές αρθρώσεις, τα οστά της κλείδας, της ωμοπλάτης και του βραχιονίου σχηματίζουν μια πολύπλοκη κατασκευή που επιτρέπει τη σταθερή σύνδεση του άνω άκρου με τον κορμό. Η αρθρίτιδα μπορεί να προσβάλει και τις δύο αρθρώσεις της ωμικής ζώνης. Ωστόσο, μόνο η αρθρίτιδα της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης αντιμετώπιζεται με την ολική αρθροπλαστική ώμου.


αρθροπλαστικη ωμουαρθροπλαστικη ωμου


Η ολική αρθροπλαστική ώμου αποτελείται από δύο τμήματα: τη , η οποία είναι μεταλλίκη και αντικαθιστά τη φθαρμένη κεφαλή του βραχιονίου και την , η οποία είναι πλάστική (πολυαιθυλένιο) και αντικαθιστά τη φθαρμένη ωμογλήνη. οστεοαρθρίτιδα ώμου (γληνοβραχιόνιας άρθρωσης) ρευματοειδής άρθρίτιδα ώμου μετατραυματική αρθρίτιδα ώμου οστεονέκρωση βραχιόνιας κεφαλής Η τοποθέτηση των προθέσεων γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε η ολική αρθροπλαστική ώμου να μιμείται τη φυσιολογική λειτουργία της άρθρωσης.
Διεγχειρητικά, ο ορθοπαιδικός χειρουργός αφαιρεί τα φθαρμένα τμήματα του βραχιονίου και της ωμοπλάτης (την αρθριτική κεφαλή και τη ωμογλήνη δηλαδή) και τοποθετεί δοκιμαστικά εμφυτεύματα (προθέσεις). Με βάση τις δοκιμαστικές προθέσεις, ελέγχει την κινητικότητα και τη σταθερότητα του ώμου και καθορίζει το σχήμα και το μέγεθος των τελικών προθέσεων. Στη συνέχεια αντικαθιστά τις δοκιμαστικές προθέσεις με τις τελικές και ελέγχει ξανά για την ορθή τοποθέτησή τους.


Σύντομα επιστρέφει στο επιθυμητό επίπεδο δραστηριότητας και διαθέτει μια νέα και λειτουργική άρθρωση. Η ανάστροφη ολική αρθροπλαστική ώμου (ή ανάστροφη αρθροπλαστική δικτυακός τόπος ώμου, εν συντομία) εφαρμόζεται σε ασθενείς που πάσχουν από . Πρόκειται για μια ιδιαίτερη κατηγορία αρθρίτιδας του ώμου, η οποία οφείλεται στην καταστροφή του στροφικού πετάλου. Αρθρίτιδα ονομάζεται η καταστροφή του αρθρικού χόνδρου, με αποτέλεσμα την επώδυνη κίνηση μιας άρθρωσης.


Λεπτομερείς σημειώσεις για το αρθροπλαστικη ωμου


Η αιτία είναι η βλάβη -συνήθως μια μεγάλη ρήξη (σχισμή)- στο στροφικό πέταλο . Αν η ρήξη δεν αντιμετωπισθεί άμεσα, οδηγεί σε ατροφία των αντίστοιχων μυών. Σταδιακά, οι στροφείς του ώμου και οι αντίστοιχοι τένοντές τους εκφυλίζονται, η βλάβη επιδεινώνεται και η ρήξη μετατρέπεται σε πλήρη (μαζική ρήξη). Αυτό σημαίνει ότι το στροφικό πέταλο αδυνατεί να προσφέρει οποιαδήποτε κίνηση στον ώμο.
Στη φάση αυτή, αλλάζει δραματικά ο καταμερισμός των φορτίων που ασκούνται στις αρθρικές επιφάνειες, με αποτέλεσμα τη φθορά και σταδιακή καταστροφή του αρθρικού χόνδρου (εγκατάσταση αρθρίτιδας). Τη λύση σε αυτό το κλινικό πρόβλημα δίνει η ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου. Ο τύπος αυτός αρθροπλαστικής ονομάζεται «ανάστροφος» διότι αντικαθιστούμε τις αρθρικές επιφάνειες .


Με τον τρόπο αυτό, (κεφαλή βραχιονίου-σφαίρα, ωμογλήνη-κοίλη επιφάνεια). επιδιορθώνουμε τις κατεστραμμένες αρθρικές επιφάνειες, αποκαθιστούμε –όσο το δυνατόν- την ανατομία του παραμορφωμένου ώμου, παρακάμπτουμε τη χρήση του κατεστραμμένου στροφικού πετάλου. Η ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου δεν απαιτεί ακέραιο στροφικό πέταλο για την κίνηση του ώμου. Η κίνηση της περισσότερες πληροφορίες άρθρωσης πραγματοποιείται κυρίως μέσω του δελτοειδούς, ο οποίος χρησιμοποιεί την αρθροπλαστική σαν μοχλό, για να ασκήσει δύναμη και να ανυψώσει το άνω άκρο.


Όταν αναφερόμαστε σε αρθροπλαστική ώμου εννοούμε τη χειρουργική αντικατάσταση της άρθρωσης του ώμου με τεχνητή μεταλλική, πλαστική ή κεραμική άρθρωση. Ο λόγος για τον οποίο καταφεύγουμε στην αρθροπλαστική ώμου είναι διότι ο ώμος έχει υποστεί σοβαρή βλάβη λόγω αρθρίτιδας ή τραυματισμού.Κατά την επέμβαση, αφαιρείται το ένα (ημιαρθροπλαστική) ή και τα δύο άκρα των κατεστραμμένων οστών και στη θέση του τοποθετούνται τεχνητά, τα οποία διατίθενται σε διάφορα μεγέθη και μπορούν να προσαρμοστούν στη σωστή θέση ώστε να ταιριάζουν ακριβώς με το βραχιόνιο οστό.


Η καλύτερη πλευρά του αρθροπλαστικη ωμου


Η καλή συνεργασία γιατρού και φυσικοθεραπευτή είναι κρίσιμης σημασίας για την ομαλή και ταχεία αποκατάσταση της λειτουργικότητας του νέου ώμου. Ο φυσικοθεραπευτής θα πρέπει να ενημερωθεί για τις τεχνικές που ακολουθήθηκαν στο χειρουργείο, τις μυοπεριτονιακές δομές που δοκιμάστηκαν, την κατάσταση των αρθρικών και περιαρθρικών στοιχείων, καθώς και για τυχόν επιπλοκές που αντιμετωπίστηκαν.


Στη Physionow, έχοντας αντιμετωπίσει πληθώρα παρόμοιων περιστατικών, διαθέτουμε την πείρα, την τεχνογνωσία, τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό και ένα δίκτυο καταξιωμένων εξειδικευμένων συνεργατών, ώστε να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή φροντίδα. αρθροπλαστικη ωμου..


Τα αποτελέσματα της ανάστροφης αρθροπλαστικής ώμου φαίνεται να είναι παρόμοια με εκείνη της ολικής αρθροπλαστικής ώμου σε ορισμένες περιπτώσεις. Σε πρόσφατη μελέτη, οι Boileau και συνεργάτες, ανέφεραν ότι σε περίπου 40 μήνες μετά την επέμβαση το 78% των ασθενών ήταν ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα, και το 67% δεν είχε καθόλου ή ελαφρύ πόνο.


( Boileau P, Watkinson D, Hatzidakis AM, and Hovorka I. Neer Award 2005: The Grammont reverse shoulder prosthesis: results in cuff tear arthritis, fracture sequelae, and revision arthroplasty. J Shoulder Elbow Surg 15: 527-540, 2006).


Η καλύτερη πλευρά του αρθροπλαστικη ωμου
14-03-2023 Ο ώμος είναι μια από τις πιο σημαντικές αρθρώσεις του ανθρώπινου σώματος, καθώς επιτρέπει ένα ευρύ φάσμα κίνησης που δίνει στο χέρι τη δυνατότητα να λειτουργήσει προς κάθε κατεύθυνση. Εμπλέκεται σε μεγάλο βαθμό στην καθημερινότητα κάθε ατόμου στο σπίτι, στη δουλειά, στη διασκέδαση, στην ερασιτεχνική και ακόμα περισσότερο στην επαγγελματική άθληση: κολύμπι, μπάσκετ, τένις, βόλεϊ, ρίψεις κ.ά.


αρθροπλαστικη ωμουαρθροπλαστικη ωμου


Οι ελέγξτε εδώ ασθενείς μεγαλύτερων ηλικιών εμφανίζουν αρθρίτιδα, εκφυλιστικές ρήξεις τενόντων, κατάγματα κ.ά., ενώ οι νέοι ασθενείς και οι αθλητές παρουσιάζουν εξαρθρήματα, τραυματικές ρήξεις τενόντων, κατάγματα υψηλής βίας (βραχιονίου, κλείδας, ωμοπλάτης), παγωμένο ώμο, κ.ά. Η αποκατάσταση των παθήσεων του ώμου είναι μια περίπλοκη διαδικασία και η χειρουργική αποκατάσταση αυτών είναι ιδιαίτερα απαιτητική και χρειάζεται εμπειρία.


Μια από τις πλέον σύγχρονες τεχνικές που εφαρμόζονται στην Κλινική είναι η Ανάστροφη Ολική Αρθροπλαστική Ώμου. Μέχρι πρόσφατα, οι ασθενείς με βαριά οστεοαρθρίτιδα του ώμου αντιμετωπίζονταν με την κλασική και δοκιμασμένη ολική αρθροπλαστική ώμου, που συνίσταται σε αντικατάσταση των ανατομικών στοιχείων της άρθρωσης (κεφαλή και ωμογλήνη) από ένα μεταλλικό εμφύτευμα και ένα πλαστικό ένθετο αντίστοιχα που «μιμούνται» τη φυσιολογική ανατομία και την εμβιομηχανική της.

Report this page